CÔNG TY CỔ PHẦN AO VUA
  • Lịch sử hình thành và phát triển

    Ao Vua xưa kia là một khu thung lũng rậm rạp, hoang vu nhưng nó đã gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh - Thuỷ Tinh từ đời Vua Hùng thứ 18.

  • Chủ tịch Hội đồng quản trị

    Tháng 3 năm 2008 Ông đã làm thủ tục sáp nhập 04 công ty trên thành Công ty cổ phần Ao Vua, với số vốn điều lệ là 250 tỷ đồng, Ông làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

  • Các thành tích đạt được

    Kỷ niệm chương Hùng Vương “Đã có nhiều thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dung và phát triển tỉnh Phú Thọ”.Cờ “Thi đua xuất sắc từ năm 2002 đến 2012

Tin tức

Công ty Cổ phần Ao Vua: Tiên phong đầu tư du lịch sinh thái
22/04/2015

Được thành lập từ ngày 1/4/1999 tại Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội, Công ty Cổ phần Ao Vua được đánh giá là công ty “tiên phong” đầu tư xây dựng các khu du lịch sinh thái tại miền Bắc.

Xem thêm
Ðặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân
06/10/2014

Ðể thành công trong sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nhân có sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và kinh doanh gắn với phát triển kinh tế - xã hội chung của cộng đồng. Một trong số đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua (Ba Vì,

Xem thêm